Organisatie

Hoofdlijnen

Het Bouwcentrum heeft door de jaren heen bestaan als een veelheid van stichtingen, samenwerkingen en werkafdelingen. In grote lijnen heeft dat zich als volgt ontwikkeld:

  1. Vanuit initiatieven tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn er vier stichtingen ontstaan die door samengaan het Bouwcentrum zijn gaan vormen (periode tot 1955)
  2. Als Bouwcentrum in de ‘bloeiperiode ’ was er een samenstel van stichtingen en bedrijvigheden geconcentreerd op de locatie die ook bekend was als ‘Bouwcentrum’ (Weena/Kruisplein), ruwweg 1955 tot in de jaren ‘80
  3. Tijdens/vanaf de jaren ’80 voltrok zich noodgedwongen een proces van ontvlechting (zeg maar: afbraak) waarbij onderdelen van Bouwcentrum verzelfstandigden, verhuisden of ophielden te bestaan.

Beschrijvingen van de organisatie-onderdelen worden overeenkomstig deze drie fasen gepresenteerd: