Bloeiperiode

| terug naar Organisatie |

Gedurende de jaren 1950-1970 groeiden de activiteiten van Bouwcentrum uit in een veelheid van afdelingen, samenwerkingen en projecten. De missie om een gidsfunctie te vervullen in bouwend Nederland (en ook daarbuiten) werd met grote doortastendheid vormgegeven.
De onderdelen van het Bouwcentrum werden in een omvangrijk bedrijfshandboek, de “Bouwcentrum Wegwijzer” vastgelegd, waarin de hieronder weergegeven opsomming en indeling van afdelingen en vertakkingen aan de orde komt.
Het instituut presenteerde zich nadrukkelijk zoveel mogelijk als éénheid, “het Bouwcentrum”. De vier oorspronkelijke stichtingen werden niet meer onder hun eigen naam, maar ‘opgesplitst’ in werkafdelingen gepresenteerd.
Een aantal wordt hier inmiddels nader beschreven (herkenbaar aan de onderstreepte tekst). Daar kun je op klikken voor het verhaal over dat onderdeel, dat in een popup-scherm getoond wordt. Dat scherm sluit door klikken op het kruisje linksboven of door ernaast, op deze pagina te klikken.
Er wordt hier nog regelmatig informatie toegevoegd.

HOOFDGROEP KENNISOVERDRACHT
Tentoonstellingen
• Voorlichting
• Productinformatie
Bouwcentrum Boekhandel
• Tijdschriften
• Bibliotheek
• Uitgeverij
Opleidingen Bouwcentrum
• Dienstverlening Aannemingsbedrijven
Bouwcentrum Noord-Nederland / Groningen

HOOFDGROEP ONDERZOEK
• Bouwplannen
• Programmering Gebouwen
• Ruimtelijke Ontwikkeling
• Prototypen Gebouwen
• Organisatie en Efficiëntie
• Bouweconomie
• Bouwtechniek
• Regionale Bouwprogrammering
• Bouwmetrologie
• Milieu, Energie en Installaties
Kwaliteitsbewaking Spouwmuurvullingen (1982: BKB)
• Coördinatie projecten ontwikkelingslanden
• Bouwcentrum Technologie
• Communicatie
• Data-management/Marktonderzoek
• Onderhoud
• Onderhoud en Beheer
• Sociaal Economisch Onderzoek

SAMENWERKINGEN EN PROJECTEN

Adviesbureau voor Kwaliteitsbeleid en Besliskunde ( AKB )
Bouwcentrum International Education ( BIE/IHS )
Informatie Centrum voor Scholenbouw (ICS)
• Coördinatie Ontwikkeling Woning en Omgeving (COWOM) – opgeheven 1978
• Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
• Kwaliteitsdienst voor de Industrie
• Voorlichting Metalen Ramen, Deuren en Gevels (Stichting Voorlichtingscentrum Stalen Ramen ?)
• Stichting Garantie-Instituut Woningbouw
• Centrum Bouwen in Staal
Verletbestrijding Bouwnijverheid ( SVB )
• Ver.Toepassing Kunststoffen Bouwwezen
• Conseil International du Bâtiment
• Ruimte voor de Jeugd ( Ruimte/Lans )

• Doe Zelf School
• SNIP
• Huis In Eigen Hand
• Open bouwen
• Hoogbouw