Bouwcentrum Website

Actueel

Sylvette

Het kunstwerk Sylvette (Nesjar/Picasso) dat sinds 1970 voor de Bouwcentrum-ingang stond heeft in verband met haar 50e verjaardag een eigen pagina op onze site gekregen (menu: Gebouwencomplex > Sylvette).

Open monumentendagen 2019

Op zaterdag 14 en zondag 15 september bood Greenchoice weer de gelegenheid om het Ronde Gebouw te bewonderen als monument.

Onthullling plaquette

Op zaterdag 18 mei 2019 is in het Ronde Gebouw van het voormalige Bouwcentrum een plaquette onthuld als herinnering aan Jan van Ettinger, de oprichter en 25 jaar directeur van het instituut. De huidige gebruiker van het gebouw, groene energieleverancier Greenchoice, was zeer welwillend om mee te werken aan dit aandenken aan de man die 45 jaar geleden ook al aandacht vroeg en voorstellen deed voor een duurzamer samenleving.


foto: Raisa de Koning
De familie Van Ettinger, rond de zojuist onthulde plaquetteOver deze website

Het Bouwcentrum vormde een kennis-, onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor de bouwnijverheid in het naoorlogse Nederland. Het heeft in die hoedanigheid een grote rol gespeeld in de wederopbouwperiode.

Het vestigde zich in 1948 in het zich herstellende centrum van Rotterdam, in een markant gebouw dat zich ook heden nog mag verheugen in warme belangstelling van architectuurliefhebbers. Later breidde het Bouwcentrum zich uit met een gebouwencomplex aan het Weena/Kruisplein in Rotterdam, waar het tot 1996 onderdak vond.

Het Bouwcentrum als instituut bestaat niet meer. Deze website zal de betekenis van het Bouwcentrum beschrijven die het tijdens zijn bloeitijd had in bouwend Nederland, maar ook onderzoeken wat er met de diverse bedrijfsonderdelen is gebeurd. Welke erfenis bestaat er nog?

Ontwerptekeningen voor- en achterzijde, jan.-aug. 1947


DE GESCHIEDENIS VAN HET BOUWCENTRUM
opgedragen aan
Derk van Kesteren (1937-2016)
van 1990 tot 2015 directeur van het laatste stukje Bouwcentrum
23 juli 2018