Bouwcentrum Website

Het Bouwcentrum vormde een kennis-, onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor de bouwnijverheid in het naoorlogse Nederland. Het heeft in die hoedanigheid een grote rol gespeeld in de wederopbouwperiode.

Het vestigde zich in 1948 in het zich herstellende centrum van Rotterdam, in een markant gebouw dat zich ook heden nog mag verheugen in warme belangstelling van architectuurliefhebbers. Later breidde het Bouwcentrum zich uit met een gebouwencomplex aan het Weena/Kruisplein in Rotterdam, waar het tot 1996 onderdak vond.

Het Bouwcentrum als instituut bestaat niet meer. Deze website zal de betekenis van het Bouwcentrum beschrijven die het tijdens zijn bloeitijd had in bouwend Nederland, maar ook onderzoeken wat er met de diverse bedrijfsonderdelen is gebeurd. Welke erfenis bestaat er nog?

Ontwerptekeningen voor- en achterzijde, jan.-aug. 1947


DE GESCHIEDENIS VAN HET BOUWCENTRUM
opgedragen aan
Derk van Kesteren (1937-2016)
van 1990 tot 2015 directeur van het laatste stukje Bouwcentrum
23 juli 2018